Oferta

Oferta nasza ma za zadanie ułatwienie i uproszczenie rozpoczęcia, a następnie prowadzenia działalności gospodarczej. Całości naszych usług stanowią konkretne rozwiązania, które pomagają naszym Klientom w realizacji ich planów.

Współpraca z naszym biurem ma stanowić satysfakcję i zadowolenie, a Klient nasz powinien skoncentrować się wyłącznie na strategii i misji swojej firmy.

W skład naszej oferty wchodzą:

KSIĘGOWOŚĆ:

- prowadzenie ksiąg handlowych,
- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
- ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
- sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

KADRY:

- sporządzanie listy płac,
- sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
- rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
- sporządzanie sprawozdań dla GUS,
- obsługa kadrowa

DORADZTWO:

- porady w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych i ZUS-owskich
- sporządzanie sprawozdań dla GUS,
- rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT – 28,36,37)
- konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy – czyli kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych
- opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności,
- organizacja obiegu dokumentów,
- sporządzanie raportów finansowych,
- kontrola rozrachunków.

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS.

NOWOŚĆ:

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PRZEZ INTERNET

Jak wygląda procedura rozpoczęcia współpracy?

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszym biurem rachunkowym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu podania danych niezbędnych do podpisania umowy na prowadzenie usług księgowych. Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego lub w siedzibie zleceniodawcy. Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zamierzają Państwo dopiero założyć działalność gospodarczą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się w siedzibie biura rachunkowego na wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wyboru najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.

Jak wygląda comiesięczna współpraca?


Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych zgłaszają Państwo telefonicznie lub mailowo gotowość do przekazania miesięcznych dowodów księgowych (do 10 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego). Dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć osobiście w godzinach 9.00 - 16. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym, oraz o możliwości odebrania przelewów do US i ZUS lub zostaną one Państwu przesłane w formie papierowej lub elektronicznej.

Inne korzyści współpracy


W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez biuro rachunkowe, nasz przedstawiciel reprezentuje płatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zleceniodawca informowany jest o zakończeniu kontroli i postanowieniach Urzędu Kontroli Skarbowej.